Mikalsen Installasjon AS

Vi hjelper deg med dine små og store elektroprosjekter.

Vi innehar betydelig kompetanse som følger den teknologiske utviklingen gir dere god rådgivning om løsninger tilpasset deres behov

Vår historie

Vår historie er lang og innholdsrik. Firma ble etablert av Svein Mikalsen helt tilbake til 1958. Hovedoppgaven da var å gi befolkningen på Skjervøy mulighet for lys og strøm til komfyr i husene sine.

Elektroinstallatør Svein Mikalsen lønnet da 2-3 ansatte på fulltid. Det ble fortløpende tatt inn en rekke unge menn som lærlinger i bedriften, som etter å ha fått sitt fagbrev, ble trofaste arbeidstakere i bedriften i flere tiår.

1970 ble en milepæl i bedriftens historie da bedriften flyttet inn i splitte nye lokaler i Strandveien. Antall arbeidstakere var da omtrent fordoblet og var vokst til 5-6 fast ansatte.

I 1991 overtok Svein Mikalsens eldste sønn, Hans Kristian, rollen som daglig leder i selskapet. Han er utdannet som Ingeniør innen sterkstrøm, har fagbrev som elektriker, samt fullført utdannelse innen bedriftsøkonomi ved BI i Oslo. Deretter fulgte onkel ungen Vidar Mikalsen i Hans Kristian sine fotspor og overtok firmaet i 2020

Mikalsen om oss opt

Vi jobber i hele Nord Troms

Mikalsen Installasjon AS holder til i samme lokaler som vi flyttet inn i i 1970, men bygget er både modernisert og bygget på. Nye lagerfasiliteter, kantine og møterom er noe vi er stolte av å kunne tilby våre ansatte og samarbeidspartnere.

Vi har vårt hovedkontor på Skjervøy, men vi har også ansatte med fast tilholdssted i både Nordreisa, så våre oppdrag foregår over hele Nord-Troms. I prosjektsammenheng arbeider vi i gjerne i hele Nord-Norge.

12768392_991185544280507_6998034633684798913_o